1 kuubs afvalzak voor Restafval

€ 49,99

In deze zak mag alles wat vrij komt bij het opruimen van het huis of schuur