3 kuubs afvalzak voor restafval

€ 235,00

Restafval hier mag al het afval in wat vrij komt bij het opruimen van het huis