1 kuubs Afvalzak voor Bouw en sloop

€ 49,99

Bouw en sloop afval

Dit is afval dat vrijkomt bij het slopen in of buiten het huis. 

Hier mag metaal, puin, hout en dergelijke in 49,99 euro